Denna sidan håller på att byggas om. Kontakta oss på info@varsamt.se

Välkommen till Varsamt

När en medarbetare på ett företag blir sjuk, påverkas hela företaget. För att kunna bidra med både stöd och trygghet i en sådan påfrestande situation när någon på företaget drabbats av en allvarlig sjukdom, är det viktigt att bygga upp en god relation till både den som är sjuk, företaget och alla berörda kollegor.

Vi finns här för dig.

Vi har lång erfarenhet av svåra samtal och vi ser till att det finns en kontinuitet i vårt arbete med den som blivit sjuk och medarbetare för att skapa trygghet. Vi vet att det är viktigare än någonsin vid allvarlig sjukdom att få ett sammanhang och det skapas genom kommunikation och delaktighet. Det gör ofta att sjukskrivning kan göras kortare eller anpassas till individ och verksamhet vilket ger en vinst för alla!

Vi hjälper till med:

 

1.Trygg Arbetsmiljö genom Kommunikation:
Varsamt Cancermedvetenhet fungerar som er partner för att skapa en trygg arbetsmiljö genom kompetent och tillitsfull kommunikation vid cancersjukdom. Genom att ta itu med den känsliga konversationen och förstå företagets och medarbetarnas olika erfarenheter kring cancer, möjliggör vi en öppen och stödjande dialog. Vår förmåga att kommunicera varsamt och med lång evidensbaserad kunskap bidrar till en atmosfär av trygghet inom företaget.

2. Stöd genom Hela Cancersituationen:
När någon inom företaget drabbas av cancer påverkas hela kollegiet. Vår organisation strävar efter att skapa trygghet och engagemang genom genuin och effektiv kommunikation samt genomförande av hälsoåtgärder. Vi stödjer inte bara medarbetaren i att hantera sin oro, utan arbetar också för att stötta hela kollegiet och företaget. Genom vårt fokus på både individens och gruppen behov, bidrar vi till att underlätta övergången genom den svåra perioden.

3. Framgång och Hållbarhet genom Holistiskt Tillvägagångssätt:
Vår metodik främjar företagets lönsamhet genom att visa på möjligheter att omfördela resurser internt. Genom vårt holistiska tillvägagångssätt skapar vi ett hållbart och tryggt engagemang för ert företag. Genom att integrera evidensbaserad komplementär medicin som ett komplement till traditionell sjukvård främjar vi både individens och företagets välbefinnande. Vi stöder medarbetare genom hela cancerresan, hjälper dem återvända till arbetet på ett tryggt sätt och bidrar till kortare sjukskrivning. Våra föreläsningar, som täcker ämnen från kost och livsstil till sorgbearbetning och krishantering, skapar hållbara medarbetare och främjar en positiv arbetsmiljö. Med Varsamt Cancermedvetenhet får ert företag den vägledning det behöver för att skapa och upprätthålla en trygg och framgångsrik arbetsmiljö vid cancerdiagnos.

Vi erbjuder bland annat:

  • Kostnadsfri kartläggning av företaget och dess behov
  • Korrekt och tydlig kommunikation mellan alla delar på rätt nivå
  • Ett smörgåsbord av delar som skräddarsys utifrån önskemål och målbild för företag och individ
  • Tester vid behov
  • Upplägg av kost- och livsstilprogram och träningstips
  • Utbildning och workshops
  • Samtal i grupp och enskilt
  • Trygghet och stöd för både individ, företag och kollegor
  • Nätverk av andra professioner vid behov

Under behovsanalysen kommer vi fram till på vilket sätt och i vilken utsträckning vi skall hjälpa till.

Föreläsning, grupp- och/eller enskilda samtal?

Vad behöver ert företag?

Vad behöver den som är allvarligt sjuk i form av stöd, samtal, vägledning, kost och träning?

Kan/vill den som blivit sjuk jobba under tiden?

Allt för att den som blivit sjuk ska klara av sin behandling på bästa sätt och må bra under tiden. Vi jobbar utifrån vetenskaplig grund och finns det önskemål för att ta olika tester så ger vi förslag på det.

Vad säger våra kunder?